Subiekt FTP

Eksport aktualnych stanów(plik .csv) z programu Subiekt na serwer poprzez FTP

Prosta aplikacja umożliwiająca eksport stanów z SUBIEKTA na serwer FTP. Eksportowany plik jest w formacie CSV. Uruchomienie aplikacji powoduje wygenerowanie i wysłanie pliku na serwer FTP. Dzięki aplikacji Harmonogram zadań w Windows można w dowolny sposób zdefiniować kiedy stany mają zostać wysłane na serwer. Aplikacja nie wymaga dodatku SFERY. Format to SYMBOL,ILOŚĆ.

Jest możliwość dopasowania aplikacji do potrzeb klienta – zapraszam do kontaktu.

Subiekt2FTP

Darmowa aplikacja pozwala na przetestowanie działania. Wersja darmowa jest ograniczona do 10 pozycji.

Opis konfiguracji pliku config.txt:
ftp_server=ftp.przykladowyserwer.pl <-adres serwera FTP
ftp_user=uzytkownik_ftp <- login użytkownika FTP
ftp_password=haslo_uzytkownika_ftp <- hasło użytkownika FTP
nazwa_pliku=stanymagazynu.csv <- nazwa pliku, który ma zostać wysłany na serwer.
separator_kolumn=; <- znak, który odpowiada za rozdzielenie kolumn symbol;ilosc
wartosci_w=" <- znak otwierający i zamykający wartości "symbol";"ilosc"
subiekt_server=localhost\INSERTGT <- adres serwera SQL, na którym jest subiekt
subiekt_baza=testowy <- nazwa bazy podmiotu
subiekt_magazyn_id=1 <- id magazynu. Główny magazyn ma id 1, kolejne 2, 3, 4, 5...
windows_auth=1 <- Dla wartości 1 Aplikacja łączy się poprzez autoryzację Windows. Ustawienie wartości 0 pozwala na połączenie się poprzez login i hasło
sql_user= <- użytkownik bazy SQL podmiotu (wymagane dla windows_auth=0)
sql_password=  <- hasło użytkownika bazy SQL podmiotu (wymagane dla windows_auth=0)