Generator pozwala stworzyć plik (.epp) dla Subiekt GT na podstawie listy produktów w formacie EXCEL (.xls, .xslx, .csv). Plik ten może być wczytany jako: Faktura, Paragon, WZ, RW, MM, PZ, ZK.

Wygenerowany plik można zaimportować za pomocą narzędzia „dodaj na podstawie”. Nie wymaga dodatku SFERY.

https://xls-epp.pl