Konwerter plików xls, xslx, csv na epp. Pozwala na import oraz aktualizację towarów w programie SUBIEKT GT.

Wygenerowany plik można zaimportować za pomocą narzędzia „dodaj na podstawie”. Nie wymaga dodatku SFERY.

Import Towarów z Excel do Subiekt


https://xls-epp.pl