Plugin pozwala na integrację WordPress WooCommerce z konwerterem https://xls-epp.pl. Jednym kliknięciem można zapisać zamówienie w sklepie WooCommerce jako plik .epp.

Następnie plik można dodać na podstawie jako dowolny dokument np. jako WZ, PARAGON, FV, MM. Rozwiązanie to nie wymaga dodatku SFERY do Subiekt GT.

Dostępny do pobrania tutaj